Ananya's Honours

Ananya has been fortunate to have been recognised for its efforts over the years through many awards, accolades and honours. This has been a heartwarming acknowledgement of all the institution's passion and hard work and only pushes the Founder, the Board and its full team to work harder towards serving the arts. 

1. Samaja Seva Durandara – 1999

Sree Mukambika Talavadya Sangeetha Kala Shale, Bangalore

 

2.Sanmana Pathra - 2002

The world of Music, Bangalore

 

3. Sangeetha Seva Duranadhara – 2002

Chintapalli Anjenaya Swamy Devalaya Trust, Chintalapalli

 

4. Abhinandana Pathra -2003

Sree Sharada Sangeetha Sabha Trust, Bangalore

 

5. Sanskar Barathi Sanmana - 2003

Sangeetha Bharathi, Bangalore

 

6. Sanmana Pathra – 2003

Raaga Sudha, Sagara

 

7. Scroll of Honor – 2003

Bala Ganamurtham, Chennai

 

8. Puraskara - 2004

Gayathri Sangeetha Sabha, Yelahanka

 

9. Abhinandana Pathra – 2005

J.S.S.Sangeetha Sabha Trust, Mysore 

 

10. Abhinandana Pathra - 2006

Kala Sambrama School of Music and Dance, Bangalore

 

11. Crystal Sangethya Puraskara -2007 

Sangithya Asthana, Bangalore

 

12. Kempegowda Prashasti

Bruhat Bangaluru Mahanagara Palike

 

13. Gaurava Sanmana Pathra – 2008

Sri M.R.Doreswamy Sangeetha  Academy, Bangalore

 

14. Kala Deepthi  -2009

Sri Thyagaraja Sangeetha Sabha Charitable Trust, Bangalore

 

15. Hamsadhwani Puraskara – 2009 

Hamsadhwani Creations, Bangalore

 

16. Sanskrithika  Harikara -2010

Natya Taranga Trust Regd., Sagara

17. Lalitha Kalashraya  - 2010

Sree D.Subbaramaiah Fine Arts Trust, Bangalore

 

18. Sri Rajarajeshwari Kalanikethan Puraskara- 2011

Sri Rajarajeshwari Kalanikethan, Bangalore

 

19. Samskara Bharathi – Dr. C.N.Ashwath Rao Foundation Puraskara -2011

Samskara Bharathi – Dr. C.N.Ashwath Rao Foundation, Bangalore

 

20. Vishesha Kalaposhaka - 2013

Vishesha Fine Arts, Bangalore

 

21. Sangeetha Sevanidhi  -2013

JSS Sangeetha Sabha Trust (Regd.), Mysore

 

22. Drishti Puraskara-2014

Drishti Art Foundation, Bangalore

 

23. Nadarupini Foundation Art and Culture Puraskara-2014

Nadarupini Foundation Art and Culture, Bangalore

 

24. Vipra Shree-2015

Brahmana Sangha, Chitradurga

 

25. Sree Vara Kalaposhaka -2015

Belakavadi Sangeetha Sabha

24. Kalavatamsa -2015

Gokulam School of Music, Bangalore

25. Srimaya Kalaposhaka Prashsti -2017

Sri Idugunji Mahaganapathi Yakshagana Mandali, Keremane

 

26. Kala Sanghatana Praveena Prashathi -2017

Layaabhinaya Cultural Foundation ®, Bangalore

 

27. Sri Vidyaranya Yuvaka Sangha Puraskara-2017

Sri Vidyaranya Yuvaka Sangha Puraskara, Bangalore

 

28. Karnataka Seva Samrat

Samskruthi Seva Varidhi- Samseva

 

29. Samajamukhi Srujanasheela Samskuthika Kalabhushana -2018

Sri Tyagaraja Ganasabha Trust Regd., Bangalore

 

30. Sambhrama Puraskar – 2019

Sangeetha Sambhrama

 

31. .Lalitha Kala Suma - 2019

Sri Rama Lalitha Kala Mandira

© 2018 Designed on Wix by Akila Venkat and Meghna Das